Berakhlakul Kharimah, Inovatif, Kreatif dan Berprestasi