Pengajar

 

ADIN SUPIYADIN, S.H, S.Pd,

Bahasa Indonesia

 

 

H. AGUS YUSUP, S.Pd

Bahasa Indonesia

 

 

Ai Hapid Muwahid, S.Ag

Pendidikan Agama Islam

 

 

Dra. Apong

Matematika

 

 

ASEP HAMDANI, S.Pd, M.Pd
Matematika

 

 

 

ATI SUPRIATI, S.Pd, M.Pd

Bahasa Indonesia

 

 

Drs. H. DADANG SOLEH

BP/BK

 

 

 

Dra. DIANA INDRIANA

Biologi

 

 

EL ROKHMAH, S.Pd

Bahasa Inggris

 

 

ELIS SITI JUARIAH, S.Pd

Kimia

 

 

ENENG INDRA SARTIKA, S.Ag

Pendidikan Agama Islam

 

Hj. ENUNG RATNA KOMASIH, S.Pd, M.M.Pd

Seni Budaya

 

 

ESSY SOLIHATI, SE, Ak

Ekonomi

 

 

FARID TASDIK, S.Pd

Bahasa Indonesia

 

 

GUNGUN GUNAWAN, S.Pd

Penjaskes

 

 

HEMA YULIANA, S.Pd

Bahasa Inggris

 

 

HENDRA, M.Pd

Matematika

 

 

Drs. H. Hepi Gunawan

Sejarah

 

 

IKE HIKMAWATI, S.Pd, M.Pd

Bahasa Inggris

 

IMAN NURZAMAN, S.Pd

Fisika

 

 

KENI SUKMAYANTI, S.Pd

Bahasa Indonesia

 

LELY DAHLIANI, S.Pd

Bahasa Indonesia

 

 

MOHAMAD ZAELANI, S.Pd, M.Pd

Biologi

 

MUNANDAR, M.Pd

Kimia

 

 

Drs, Ridwan Muharam, S.Pd, M.M.Pd 

Kepala Sekolah

 

 

Guru Sejarah

RIDWAN SETIAWAN, S.Pd

Sejarah

 

 

 

 

RINA WIJAYA S.Pd

Matematika

 

 

 

ROHADI, S.Pd

PKn

 

 

SETIA RUMDHANI, S.Pd

Geografi

 

 

 

SITI ROHMAH KOMARA, S.Sos

Geografi

 

 

SURYAMAN, S.Pd

Fisika

 

 

Dra. Hj. TUTY SUMIARTY SHIDDIQ, M.Si

PKn

 

UNDANG, S.Pd, M.M.Pd

Seni Budaya

 

 

Dra. WIWI

Ekonomi

 

 

YANTO SUGIANTO, S.Pd

Kimia

 

 

YENI ROSTINI, S.Pd

BP/BK

 

 

ASIH SRIWIJAYANTI, S.Pd

Biologi

 

 

 

 

RESA REDIANSYAH, S.Pd

Penjaskes

 

 

 

 

 

CECEP EGGY FAUZI, S.Pd

Penjaskes

 

 

GENISA MEIRA, S. Pd

Seni Budaya

 

 

 

ATI FATRIAWATI, S.Pd

Bahasa Inggris

 

 

 

ROSITA, S.Pd

Matematika

 

 

 

SRI MULYANI, S.Pd

Matematika

 

 

 

EVI NURLELA, S.Pd

FISIKA

 

 

 

AMY NOERUL AZMY, S.Pd

BP/BK

 

LIES WAHYUNI, S.Pd

BAHASA SUNDA

 

 

ALIN ROSALINA, S.Pd

BP/BK

 

 

SHINTA RISDIYANTI, S.Pd

BP/BK

 

SINTA INDRIANI, S.Pd

Sosiologi

 

 

SITI MARIAM, S.Pd

KIMIA + KWU

 

 

DEWI LIDA AINI, S.Pd

Bahas Sunda

 

 

MIRA SILVIANI, S.Pd

SEJARAH

 

Berakhlakul Kharimah, Inovatif, Kreatif dan Berprestasi